torsdag 18 september 2014

113 varma tack!


Jag brukar ha som motto när jag kliver ur sängen varje morgon att göra det jag kan för att trotsa Jantelagen. Detta till trots så måste jag erkänna att jag både blir lite generad men mest rörd när jag ser att 113 personer har sållat ut mitt namn bland alla dessa namn och olika partier! Jag stod på plats nr 8 och har inte gjort någon personvalskampanj så att hamna som fjärde mest kryssade på vår lista till riksdagen gör mig extra glad.
Jag ska bära med mig denna känsla och att jag har 113 personer som tycker att min röst är värd att ljuda då den jag debatterar mot vill få mig tyst.
 
Tack för att ni tror på mig, jag ska göra mitt bästa för att förvalta ert förtroende. 


onsdag 10 september 2014

Hur var det med bensinskatten?

Många missuppfattar miljöpartiets intentioner med bensinbeskattningen, eller som vi säger Klimathundringen. Den är inte till för att straffa bilburna. Den är en förutsättning för att alla bilberoende människor ska kunna försätta att använda bilen även i framtiden.
Vi vill underlätta för människor som t.ex. bor landsbygden även efter att oljan har sinat. Det är till exempel genom landsbygdens utveckling hela Sverige kan bli mer självförsörjande på livsmedel. Vi vill öka andelen ekologisk odling och förbättra djurhållningen ytterligare. Detta sker på landsbygden förstås och till detta kommer det att behövas människor som bor här.
Det är ibland ett pedagogiskt problem att förklara att vi vill höja bensinskatten just för att det också i framtiden skall gå att bo i glesbygd. Även om kollektivtrafiken förbättras kommer det alltid att finnas behov av bil på landsbygden.
Oberoende av höjd bensinskatt eller inte kommer bensinpriset att framöver att bli skyhögt beroende på sinande oljekällor och också på grund av konflikter och krig i de oljeproducerande länderna. Vi måste bli oberoende av detta genom att producera förnyelsebara bränslen till våra bilar. Vi vill använda den höjda bensinskatten till att ställa om det oljeberoende vi lever i idag för att ha råd att köra bil imorgon. Detta kommer ge både arbetstillfällen i landsbygd, göra bilflottan mindre sårbar, öka svensk självförsörjningsgrad. Detta är också tvingande nödvändighet för att möte klimathotet som ligger över oss alla oberoende om vi bor i storstad eller på landet. Vi förstår att detta initialt drabbar glesbygdsbon med ökade kostnader för bensin, men vi är tvungna att göra denna omställning och vi tycker det är bättre att ta pengarna för investering i trafiken av just densamma än att ta pengarna från vård, skola och omsorg. Glesbygden kan dock kompenseras för detta genom andra skattelättnader till exempel höjt grundavdrag.

Normförskutningar och SD retorik

I dagens HT ser jag en mycket underligt formulerad insändare av Christer Sammens, som om jag inte missförstått det borde vara Folkpartist.
Här är vårt svar till honom:

Svar till Christer Sammens
Christer Sammens ställer i en insändare två grupper mot varandra, hemlösa mot åldringar i behov av
särskilt boende. Vi ställer inte grupper mot varandra. Hemlösa behöver boende och åldringar i behov av s k särskilt boende skall beviljas det. Det senare är ju som Sammens och andra mycket väl vet lagstadgat och ingår i kommunens myndighetsutövning. Alla som är i behov av särskilt boende skall erbjudas detta enligt Socialtjänstlagen. Det system som vi har för det är att kommunens biståndsbedömare gör en utredning och därefter tar beslut. Det var det som såväl MP som flera andra partier svarade på Hts fråga. Inget politiskt parti kan lova en enskild åldring plats i särskilt boende. Däremot kan vi lova att tillse att det finns tillräckligt med platser inom särskilt boende. Utöver detta vill vi i MP arbeta för att sk trygghetsboenden byggs i kommunens olika delar. Trygghetsboende innebär ordinära handikappanpasade lägenheter med närhet till service i form av personal och matservering mm.


"Vem ska MP välja?"
I debatten som anordnades av HT kom den stående frågan: "Vem ska MP samarbeta med efter valet?" 
Det är kanske inte en oväntad fråga så här strax före valet men efter snart tiotalet debatter där vi medverkat så har klimatfrågan inte givits många sekunder vare sig från partierna eller av moderatorn. Detta gör svaret på ovanstående fråga nästan omöjlig att svara på.
Gång på gång berättar vi att MP sätter klimatet högst på vår dagordning därför att det är där den hör hemma, men detta till trots så får istället exempelvis invandrings- och asylfrågorna mycket stort utrymme i de flesta debatter. Det resulterar ofta i att vi spelar debatten i SD´s händer. Vi hamnar på deras arena och blir ett verktyg/ medel för att de ska få utrymme att sprida sin främlingsfientliga ideologi genom att sätta grupper mot varandra osv.
Jag säger inte att solidaritet med våra medmänniskor i nöd skulle vara underställt klimatet. Det ger en fingervisning om att klimatet inte är ett hett ämne för alla partier trots att Jorden har feber.
MP bygger på tre stöttepelare, solidaritet med djur, natur och människor i dag och imorgon, och för oss kan ingen av dessa kärnfrågor vare sig rangordnas eller prioriteras bort.
Men om nu de andra partierna, oavsett blocktillhörighet, är så intresserade som de säger sig vara av att samarbeta med oss så skulle det inte legat dem i fatet att på eget initiativ ta debatten om klimatet. MP är inget stödparti för att någon ska få komma till maktens korridorer. 
MP vill värna en hållbar klimatpolitik. 
Morgondagens generationer förtjänar att vi tillsammans tar ett ansvar för klimatet och medmänskligheten.