torsdag 19 februari 2015

"Kejsaren är naken!"En ny mandatperiod med ett nytt parlamentarisk läge har varit ett faktum sedan valet för snart ett halvår sedan. smekmånadsfasen är över och vi kan nu se ett mönster utifrån hur det nya styret vill hantera, eller snarare undvika demokratiska beslut i kommunens högsta beslutande organ, KF. 
Ärendehandlingarna har halverats sedan V & S beslutade sig för att försöka styra kommunen som en minoritetsregering.  Både under förra mandatperioden och efter valet så pratade den nytillträdde KSO sig varm om breda politiska lösningar. Man efterfrågade att både styrande partier och de i opposition borde för kommunens bästa över mandatperioderna sett ha en bred dialog och en öppenhet för kompromisser, detta har MP alltid ställt oss väldigt positiv till. Dessa vackra ord har dock blivit lika verkliga som Kejsarens nya kläder.
I praktiken så har det nya styret istället sett till att så få, eller snarare inga, för dem kontroversiella ärenden getts möjlighet att debatteras eller ens föras upp på Fullmäktiges dagordning.
Detta är att kidnappa den demokratiska processen för att undvika breda politiska lösningar som vår kommun behöver för långsiktigt hållbara politiska beslut.
Kommer detta vara den nya minoritetsregeringens demokratiska strategi eller söker ni en annan lösning för att släppa gisslantagandet av byggplaner, andra ärenden av stor strategisk vikt som enligt kommunallagen hör hemma i KF? Att hindra ärendegången månad in och månad ut kan inte va
Just denna problematik har tidningen Dagens Samhälle djupdykt i förra veckan. Där skriver demokratiexperter att allt färre beslut fattas i fullmäktige runt om i Sverige och att man ser en olycklig trend av att man delegerar allt fler viktiga ärenden ner i nämnder just för att man har en annan mandatfördelning/ maktförhållande i nämnderna än man har i Fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande (KSO) blir mer som en lokal Statsminister istället för en ordf. för en styrelse som bereder ärenden till KF skriver man i samma artikel och något som blir allt mer tydligt även här i Hudiksvall.
Axel Danielsson som ses som en ”demokratiguru” i kommunerna uppmanar KF ledamöterna att återta makten just för att säkra den demokratin. Risken är överhängande att vi får en massa maktfullkomliga kommunpåvar runt om i landet. ”Skärp er, styr eller avgå!” är Danielssons råd till oss i fullmäktige och jag håller med honom. Det är dags att befria demokratin!
ra i enlighet med kommunallagen så vi efterfrågar i så fall vilken lösning V & S har tänkt sig framöver?

onsdag 4 februari 2015

Kommunen är för liten för att träta


Kommunstyrelsen (KS) ska imorgon (5/2 2015) enas om en handlingsplan för Västra hamnen. I denna plan vill man att KS ska enas och anta en arbetsstrategi för att så fort som möjligt erbjuda byggbar mark till etablerare. Det anser vi i MP är bra för kommunens utveckling. Samtidigt så ser vi med oro att man vill ställa Östra hamnen i ett motsatsförhållande till Västra hamnen. Varför inte ha en sammanhållen handlingsplan för hela hamnområdet? Vi kan erbjuda marknaden en planbank som utifrån lokalisering erbjuder olika möjligheter och alternativen blir därmed kanske mer eller mindre intressanta för etablerare utifrån de förutsättningar marken besitter? Mp anser inte att dessa två områden bör sättas i motsatsförhållande till varandra eftersom en kamp mellan dessa två kommer att resultera i en förlust för hela kommunen.
En detaljplan på Östra hamnen vid Köpmanberget är redan godkänd av Byggnadsnämnen och väntar bara på att få bli uppsläppt till fullmäktige för antagande. Marken där kanske lämpar sig för viss etablering som inte är lika attraktiv på Kattvikskajen. Samtidigt så anser MP att vi bör fortsätta att jobba på att så snart som möjligt få fram mark för etablering på Kattvikskajen i det västra hamnområdet. Etablerarna är ju de som bäst vet var i hamnområdet deras investeringar kommer göra störst nytta och just därför är det så viktigt att vi låter hamnens östra och västra del gå fram i en gemensam satsning för kommunens framtid.
I handlingsplanen vill man lägga focus på kommunikation och marknadsföring av det västra hamnområdet, vilket är bra men MP anser att man bör marknadsföra Hudiksvalls hamnområde som en helhet.  Vill man bygga i söderläge är Östra hamnen troligtvis intressant etableringsområde, vill man bygga vid ett stationsnära läge väntar man nog de år det kommer att ta för att få sätta spaden i jorden på Västra hamnen.
Naturligtvis är kommunens utveckling mer än hamnområdet i Hudiksvall, men etableringar i hamnområdet är etableringar som gagnar skattekraften i hela kommunen på lång sikt. En satsning vi inte har råd att förlora.
När två träter blir även den tredje förlorare.