torsdag 30 april 2015

Vindkraft utan vind i seglen


Igår fick jag höra att vindkraftsetablerarna som ville satsa på vindkraft på Järnblästen nu drar sig tillbaka eftersom de inte anser det vara någon idé att investera i en kommun som är så vindkraftsfientlig som vår.
I en ekokommun där det finns goda förutsättningar för att bidra till energiomställningen med en lokal produktion av "grön el" så upplevs det politiska stödet och intresset för att bli fossiloberoende vara så svagt att de etablerare ger upp på oss.
Helt förståeligt, men väldigt degraderande för ekokommunen som ska stå för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet!

tisdag 28 april 2015

Överenskommelser tycks vara till för att brytas


Vi kanske inte gör skillnad globalt genom att slåss för verksamheten på Skatteverket men vi agerar lokalt för att göra skillnad nationellt i denna fråga iallafall!

Svar till Gunnar Grenholms insändare i HT 25/4 2015


Gunnar vill i sin insändare försöka lägga skuld på MP och S för en centralisering av de statliga verken då vi lokalt har kommit överens om att ingen skulle göra partipolitik i denna fråga utan istället försöka samarbeta för att rädda jobben på SKV i Hudiksvall. De som blir mest lidande av politisk polemik är de som är anställda på SKV i Hudiksvall vilket jag helst velat att vi besparade dem. De har det tufft nog som det är!
 För tydlighetens skull så kan vi konstatera att den utredning som SKV gjort som varit till grund för dessa centraliseringsförslag ska enligt SKV´s ledning ha påbörjats för mer än ett år sedan, alltså då C satt i regeringen. För att försöka värna om den överenskommelse vi slutit lokalt om att undanbe oss politisk pajkastning så tänker jag sakligt försöka svara på Grenholms fråga om MP har kontaktat kollegor i regeringen och om vi nått någon framgång. Då frågan om statliga jobb i landsbygd inte enbart är en skattepolitisk fråga så har jag personligen varit i kontakt med riksdagsrepresentanter med ansvar för näringslivet, landsbygden och finansen. Dessa kontakter togs dagen efter SKV aviserade att man tänkte flytta verksamheten till Sundsvall och har upprätthållits löpande under tiden sedan dess. Samtidigt har vi varit med och drivit opinionen tillsammans med de flesta lokala partierna genom en manifestation och namninsamling, vi har deltagit i besök på skattekontoret i Hudiksvall tillsammans med vår representant i Skatteutskottet Rasmus Ling. Även informella kontakter på regeringsnivå är tagna och vi känner att vi absolut blivit hörsammade då vi till och med har fått in en skrivelse i vårbudgeten där regeringen gör klart att man vill säkra den statliga närvaron och servicen i landsbygd. På grund av snabbt agerande i frågan så upplever MP Hudik att vi absolut lyckats påverka denna fråga! Detta med tanke på att vi vid samma tidpunkt då beslutet om centralisering av nio kontor runt om i landet skulle börja verkställas nu nås av nyheten att man avbryter verkställandet i avvaktan på vad regeringen ger för direktiv. Detta är förvisso en delseger, men en viktig sådan med bakgrund mot hur det skulle ha sett ut om man fullföljt det man påbörjat för drygt ett år sedan. 


Överenskommelser tycks sällan vara heliga för vissa men då vi har rent mjöl i påsen så har jag inget emot att ge svar på tal!

måndag 27 april 2015

Kommunpåvar och nakna Kejsare

Eftersom HT pga platsbrist kortat ned en insändare skriven av MP, C och M så pass mycket att den till och med blev felaktig så skriver jag ut originalversionen här:


"Både under förra mandatperioden och under valrörelsen pratade den nytillträdde ordföranden i kommunstyrelsen sig varm för breda politiska lösningar. Han efterlyste att samtliga partier oavsett vem som styr borde ha en bred dialog och en öppenhet för kompromisser för kommunens bästa över mandatperioderna sett, vilket vi alla kan enas om är förutsättningen för långsiktigt hållbara beslut. Dessa vackra ord om breda politiska lösningar har dock blivit lika verkliga som Kejsarens nya kläder. Den nya mandatperioden har nu hunnit fylla sju månader och vi kan nu se ett mönster utifrån hur det nya styret de facto vill hantera, eller snarare undvika demokratiska beslut i kommunens högsta beslutande organ, KF. I praktiken har det nya minoritetsstyret istället sett till att så få, eller snarare inga, för dem kontroversiella ärenden getts möjlighet att debatteras eller ens föras upp på kommunstyrelsens och vidare fullmäktiges dagordning vilket resulterat i att man till och med tvingats ställa in sammanträden då de inte längre är ekonomiskt försvarbara. Efter sju månader vid makten har man ställt in lika många KF-sammanträden som under hela förra mandatperioden!
Detta är mycket oroande eftersom de direktvalda folkrepresentanterna inte får möjligheten att göra det de fått väljarnas förtroende för. Självklart anser vi att man av ekonomisk hänsyn ska ställa in möten om det inte finns tillräckligt med ärenden men ärendena finns och ligger och väntar på att få komma upp på beslutande bord.
Vi saknar flera redan färdigberedda ärenden från nämnder, som exempelvis detaljplaner från Byggnadsnämnden, finansieringsförslag av ombyggnationer och flytt av verksamhet vid Bromangymnasiet från Lärandenämnden, innovationsförslag kring Ung Omsorg från Social- och omsorgsnämnden, fortsatt arbete för utbyggnad av lokal matproduktion i våra verksamheter från Tekniska nämnden.
Dessa ärenden som är av stor strategisk vikt som enligt kommunallagen hör hemma i KS och KF har blivit medvetet hindrade av det nya styret vilket vi anser vara ytterst odemokratiskt.
Enligt en artikel i Dagens Samhälle (februari 2015) följer detta en olycklig trend som känns igen i flera kommuner i landet där de styrande partierna inte har majoritet i KF. På grund av rädsla att kompromissa eller ev förlora en omröstning väljer man att delegera allt fler viktiga ärenden ner i nämnderna. Detta just för att man har en annan mandatfördelning/ maktförhållande i nämnderna än man har i Fullmäktige. Artikeln i Dagens Samhälle beskriver det som att Kommunstyrelsens ordförande mer blir en lokal Statsminister istället för en ordförande för en styrelse som bereder ärenden till KF. Det är något som blir allt mer tydligt även här i Hudiksvall. Axel Danielsson som ses som en ”demokratiguru” i kommunerna uppmanar i samma artikel KF ledamöterna att återta makten just för att säkra demokratin. Han anser även att risken är överhängande att vi får en massa maktfullkomliga kommunpåvar runt om i landet istället för folkstyre. ”Skärp er, styr eller avgå!” är Danielssons råd till oss i fullmäktige och vi håller med honom.

Andréa Bromhed                       Jonas Holm                                   Caroline Schmidt

Oppositionsråd (MP)                Oppositionsråd (M)                  Oppositionsråd (C) "

onsdag 8 april 2015

Protest postiljonen!

Med några få dagar på oss att samla in namnunderskrifter mot flytt av verksamheten från Skatteverkets kontor i Hudiksvall så har vi nu passerat 4000 namn!
En fantastisk uppslutning med tanke på att namnlistorna som legat ute i butikerna enbart har kunnat skrivas på under ett par dagar då affärerna faktiskt haft stängt pga påskhelgerna.
Namninsamlingen på nätet skrvs under av 771 personer, resten är fysiska underskrifter som legat ute i butiker och på caféer.
Ett stort tack till alla som tagit emot våra listor och gjort plats för dem i era butiker. Det gjorde en enorm skillnad!


(Resultat efter sluträkning kl 13 är totalt 4231)

onsdag 1 april 2015

Puss På Trollen!


Efter många intensiva dagar med politiska frågor på alla nivåer så kan jag summera att man aldrig vet förrän efteråt om det man lagt så många timmar/dagar på gjort någon skillnad. 
Jag har även sett att ju mer engagemang man visar upp utåt desto fler retar upp sig på att man just ÄR engagerad. Konstigt med tanke på att det även ofta klagas på att "det görs för lite, politiker är lata kappvändare, mycket snack och lite verkstad" etc etc.
Men jag kan även informera om att det finns fler som visar sin uppskattning än de som hört av sig för att tysta ner mig. Och för att gå även nättrollen till mötes så tänker jag även ta tillfället i akt och dra till Blåkulla imorgon där ni anser att jag hör hemma.
Tackar allra ödmjukast för restipset! Jag är åter på plats efter Påsk efter att ha knutit nya kontakter med andra häxor, pigg och utvilad för att ta världen med storm.
Puss och Glad Påsk till alla Troll och Fridens Liljor till er andra!