söndag 20 juli 2014

Varför politik? Allt är politik!Omställning, rättvisa och engagemang är de tre ord som bäst beskriver varför jag valt att bli medlem i Miljöpartiet. 
Redan som litet barn fick jag se att politiska orättvisor var något som kunde ge oanade konsekvenser för den enskilde individen då mina föräldrar valde att byta ut mitt tilltalsnamn. Min far är från Iran och mitt namn var Persiskt, men eftersom nazister och skinheads åter igen spred skräck på gatorna och rapporter om att arbetssökande med utomnordiskt klingande namn inte fick samma möjligheter på arbetsmarknaden som andra så valde mina föräldrar att ge mig "ett mindre provocerande namn". Redan där väcktes mitt politiska intresse! Varför ska ett barn lära sig att lystra till ett nytt namn för att passa in? Gör det världen till en bättre plats? Och hur kommer det sig att vi 30 år senare inte kommit längre?
Med åren har jag förstått att orättvisorna inte är begränsade till vare sig ekonomi eller etnicitet. Har vi inte klimaträttvisa och en rättvis resursfördelning globalt så kommer vi aldrig att kunna bekämpa några orättvisor över huvud taget.

Jag känner mig hemma i miljöpartiet eftersom MP bär en röst även åt de som inte har rösträtt, alltså åt fiskarna i de försurade haven, åt blommorna och insekterna i våra urskogar. 

Jag har haft förmånen att få vara MP Hudiksvalls gruppledare ett tag nu och känner att jag trots att det inte alltid syns utåt så har vi gjort skillnad i den lokala politiken.
Några exempel:

Att man i översiktsplaneringen i östra hamnen tagit med klimatpåverkan och framtida havsnivåhöjning i stadsplaneringen. Inget som räddar världen men det har en pedagogisk poäng att få alla att inser att vårt leverne har direkta konsekvenser på vår vardag och att man i en långsiktig plan vågar se en långsiktig verklighet.

Att kommun ska laga maten så lokalt som möjligt i våra verksamheter istället för som vi tidigare gjort då vi lagat maten i storkök, kylt ner den, kört ut maten till verksamheterna och värmt upp den på plats.

Att vi har väckt den folkliga debatten om externhandel i kommunen. 

Att vi varit en del i att kommunens nya lågtröskelboende nyligen blivit verklighet.

Exemplen ovan är faktiska exempel på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i politiska beslutsprocesser och faktiska beslut. Det borde vara flera sådana i en Ekokommun och fler ska det bli om vi får chansen att under nästa mandatperiod påverka den lokala politiken så att den kan svara upp mot de hållbarhetsprinciper som andra partier ofta glömmerInga kommentarer:

Skicka en kommentar