måndag 20 oktober 2014

MP står fri i oppositionEftersom min insändare inte publicerats på helahalsingland.se eller i HT´s tryckta upplaga så lägger jag ut den här istället:


Med anledning av artikel i HT 17/10 2014 så känner vi att ett förtydligande är på sin plats. . ”Nu bygger Hudikalliansen med MP vidare på samarbetet för att vinna nästa val” kan tolkas som att förra mandatperiodens majoritetspartier även ska samverka politiskt i opposition vilket inte stämmer.
Miljöpartiet de Gröna i Hudiksvall har inte ingått någon politisk allians med något parti. Vi har ett medlemsbeslut på att vi ska stå fri i opposition vilket innebär att vi kommer att driva miljöpartistisk politik och det detta ställningstagande kvarstår.
Vi har enbart ingått teknisk valsamverkan vilket innebär att man hjälper de mindre partierna att få insynsplatser i några nämnder och i kommunstyrelsen. Så som läget ser ut idag så har varken KD eller FP möjlighet att följa den politiska gången genom nämnder och styrelser förrän ärendena når fullmäktige om inte en teknisk valsamverkan kommit till stånd.
Det är vår avsikt att driva våra gröna frågor fritt ur opposition och en grön fråga är att möjliggöra för en levande demokrati där i det här fallet fler partier får insyn och yttrande frihet.
Miljöpartiet i Hudiksvallskommun har alltså inte ingått i någon politisk allians!
Andréa Bromhed
Gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Hudiksvall

torsdag 16 oktober 2014

Borgarbrackan har ordet!


Jag är så trött på att bli satt i en massa fack där jag inte hör hemma. Jag har räknats som  landsbygdsfientlig, bakåtsträvare, karlhatare, svenskfientlig etc. Inget av dessa benämningar stämmer in på mig eller det jag arbetar för, tvärtom.

De som känner mig minst brukar vara bäst på detta, såklart. Men det som gör mig riktigt upprörd är när det går ut över min familj eller mitt parti.
Förutfattade meningar som man kan tyckas vara harmlösa men har man otur så växer de till något som kan få faktiska konsekvenser.
Efter fyra år i majoritet med allianspartierna så får MP Hudik epitetet ”borgerligt parti” av vissa som inte varit intresserade nog att se vad vi faktiskt har gjort i vårt politiska arbete. Även jag personligen har pekats ut av politiker i andra partier som borgarbracka/ blå/ moderat allierad. Det är illa med tanke på att dessa förutfattade meningar läggs i vågskålen (på gott och ont) för hur man ser på vår politik. Det retar mig när något som inte har med vår politik att göra och det kan fälla krokben för våra gröna ambitioner.
Jag tycks ju inte vara ensam om råka ut för dessa förutfattade meningar. Jag läser ett liknande uttalande från Vänsterpartiets Daniel Pettersson efter att Centern avbrutit sina förhandlinga med S och V; ” – Det är ett gigantiskt misstroende mot mig, att jag inte skulle stå vid mina ord.” Jag antar att han menar även han blivit satt i ett fack där han inte hör hemma.
Är det så illa att förutfattade meningar kan fria eller fälla en majoritet?
Om jag ska vara ärlig mot mig själv så det som provocerar mig mest är nog att jag som vuxit upp som rännstensunge i Fattigsverige får höra att jag är för borgerlig för att vilja alliera mig med S+V i Hudiksvall. Fast egentligen borde ignoransen från dessa politiker som vill epitetsbelägga min ideologiska bas vara det som gör mig som folkrepresentant upprörd. Att politiska representanter tar sig friheten att på ett oprofessionellt sätt kasta ur sig en massa osanningar istället för att se till sakfrågorna och kommunens framtid är beklämmande både för Daniel, mig och för de som har röstat på oss.

söndag 12 oktober 2014

En dörr stängdes, en annan öppnades...Pressmeddelande

Förhandlingarna mellan Miljöpartiet de gröna i Hudiksvall och Socialdemokraterna har brutit samman.
Socialdemokraterna förklarade att de ville bilda regering med Vänsterpartiet och bjöd in Miljöpartiet för att se hur vi skulle kunna samarbeta för att få en stabil majoritet.
Miljöpartiet träffade Socialdemokraterna för sonderande samtal vid ett par tillfällen, för att se hur vi tillsammans skulle kunna bilda regering, då våra tre partier alla hade fått ett starkare stöd av väljarna vid höstens val.
Miljöpartiets ambition var att få sätta en grön och feministisk prägel på en gemensam budget med S och V. Detta ville vi göra genom en riktad lönesatsning på kvinnodominerade yrken såsom undersköterskor, socialsekreterare och lärare. Detta var dock en politisk prioritering som inte stöddes av Socialdemokraterna.
Fler satsningar som vi gärna gjort under kommande mandatperiod var bl.a. en cykelväg mellan Näsviken, Forsa och Hudiksvall. En annan att driva på upphandlingen för inköp av lokalproducerad mat till våra skolor och äldreboenden och fullfölja den påbörjade investeringen i tillagningskök på våra förskolor, skolor och äldreboenden.
 Vi ville att ett "hållbarhetsraster" äntligen skulle implementeras för att vi skulle kunna hållbarhetsgranska samtliga politiska beslut, vilket är en förutsättning för att fortsätta att kunna kallas oss en Eko-kommun.
 Dessa satsningar och flera hann vi inte ens ta till förhandlingsbordet innan Socialdemokraterna stängde dörren för vidare samtal. Av en orsak som vi i dagsläget inte känner till blev den korthuggna motiveringen: ”Vi ser ingen vits med att fortsätta förhandlingarna”. Detta innan ens Vänsterpartiet erbjudits tillträde till våra samtal.
Det är beklagligt att de av våra väljare som önskat en rödgrön regering inte får uppleva detta.

Miljöpartiet vill dock, detta till trots, tacka våra väljare, som styrkt oss i valet, då vi var det enda partiet av nuvarande majoritetspartier som faktiskt gick framåt i valet.
 Men även om nu i opposition, kommer vi att med lyhördhet, respekt och engagemang fortsätta att förvalta väljarnas förtroende.

onsdag 8 oktober 2014

Respekt, engagemang och lyhördhet på Glada Hudikgymnasiet!


Idag fick jag gästspela på Glada Hudikgymnasiet!
Det är alltid lika roligt att få besöka skolorna.
Det var ett gäng samhällselever som bjöd in mig för att prata om detaljplaneändringen vid Medskog. De hade läst handelsutredningen, kollat vad som rapporterats i de lokala medierna och gjort en egen bedömning av hur de skulle ha gjort om de var politiker. Jätteintressanta samtal där elevernas fokus låg mer på den sociala aspekten, hur något så hårt som infrastrukturella förändringar påverkar de icke kommersiella mellanmänskliga mötesplatserna i kommunen och att visa hänsyn för landsbygdens överlevnad än om fler affärer i sig skulle vara en utveckling av kommunens framtid.
Jag har följt många debatter i detta ämne såväl inom politiken som i medborgardialoger och på socialamedier och kan konstatera att vi har mycket att lära av att lyssna på våra ungdomar!
De som jag träffade idag hade försökt sätta sig in i ämnet för att se den nyanserade bilden som är mer komplex än om några butiker ska få etablera sig i ett vägkors intill en tjärn.
Vi pratade också om att politikers uppgift är att vara en medborgerlig röst in i den beslutande församlingen, prata ett språk som alla förstår och våga ta strid trots att man inte alltid tror att man ska vinna den. Striden i sig kan ha en väldigt viktig roll, ett manifesterande av att alla inte tycker lika och att vi måste få ge utrymme för olika åsikter och kanske vara lyhörda för att lära av varandra. Att de egna politiska engagemanget är viktigt ur ett mångfaldsperspektiv för att ge fler delar ur samhällsbilden en röst som annars skulle ha varit tyst.
Trots att eleverna inte tyckte lika i sak så hade de en respekt för varandras olikheter vilket ger mig hopp om framtiden.
Respekt, engagemang och lyhördhet behövs i politiken och det hade dessa ungdomar.
Hoppas på att se fler som dessa unga vuxna även i politiken!