onsdag 4 februari 2015

Kommunen är för liten för att träta


Kommunstyrelsen (KS) ska imorgon (5/2 2015) enas om en handlingsplan för Västra hamnen. I denna plan vill man att KS ska enas och anta en arbetsstrategi för att så fort som möjligt erbjuda byggbar mark till etablerare. Det anser vi i MP är bra för kommunens utveckling. Samtidigt så ser vi med oro att man vill ställa Östra hamnen i ett motsatsförhållande till Västra hamnen. Varför inte ha en sammanhållen handlingsplan för hela hamnområdet? Vi kan erbjuda marknaden en planbank som utifrån lokalisering erbjuder olika möjligheter och alternativen blir därmed kanske mer eller mindre intressanta för etablerare utifrån de förutsättningar marken besitter? Mp anser inte att dessa två områden bör sättas i motsatsförhållande till varandra eftersom en kamp mellan dessa två kommer att resultera i en förlust för hela kommunen.
En detaljplan på Östra hamnen vid Köpmanberget är redan godkänd av Byggnadsnämnen och väntar bara på att få bli uppsläppt till fullmäktige för antagande. Marken där kanske lämpar sig för viss etablering som inte är lika attraktiv på Kattvikskajen. Samtidigt så anser MP att vi bör fortsätta att jobba på att så snart som möjligt få fram mark för etablering på Kattvikskajen i det västra hamnområdet. Etablerarna är ju de som bäst vet var i hamnområdet deras investeringar kommer göra störst nytta och just därför är det så viktigt att vi låter hamnens östra och västra del gå fram i en gemensam satsning för kommunens framtid.
I handlingsplanen vill man lägga focus på kommunikation och marknadsföring av det västra hamnområdet, vilket är bra men MP anser att man bör marknadsföra Hudiksvalls hamnområde som en helhet.  Vill man bygga i söderläge är Östra hamnen troligtvis intressant etableringsområde, vill man bygga vid ett stationsnära läge väntar man nog de år det kommer att ta för att få sätta spaden i jorden på Västra hamnen.
Naturligtvis är kommunens utveckling mer än hamnområdet i Hudiksvall, men etableringar i hamnområdet är etableringar som gagnar skattekraften i hela kommunen på lång sikt. En satsning vi inte har råd att förlora.
När två träter blir även den tredje förlorare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar