torsdag 26 november 2015

Var ett ljus i mörkret, tillsammans för klimatet!På söndagen 29/11 arrangeras klimatmanifestationer runt om i världen för att visa hur viktigt vi världsmedborgare tycker klimatfrågan är, och för att påverka klimattoppmötets representanter i Paris att fatta ansvarsfulla beslut nästa vecka. Klimatförändringarna innebär så mycket mer än att vi får lite varmare vintrar och lite mer nederbörd i Sverige. Klimatförändringarna som till stor del förvärras dagligen pga. mänsklig påverkan orsakar naturkatastrofer runt om i världen i form av skyfall, översvämningar, extrem torka och bränder. Naturkatastroferna har gjort att självförsörjningsförmågan slås ut i stora delar av världen som i sin tur orsakar fattigdom, svält, flykt och konflikter. De senaste fem åren har över 100 miljoner människor tvingats fly på grund av klimatrelaterade katastrofer. Konflikterna har i vissa länder eskalerat till krig och förtryck.
I en allt mörkare värld där våldsbejakande extremism breder ut sig allt mer och där gränserna för människor på flykt tyvärr blir allt svårare ta sig igenom för att nå tryggheten så är det svårt att inte tappa hoppet om humanismen. Jag säger inte att alla krig är klimatrelaterade men de klimatflyktingar vi har idag är något vi solidariskt bör ta ansvar för eftersom mänskligheten bär ett stort ansvar i att de försatts på flykt!
Klimatmarschen i Paris har ställts in pga. de förfärliga terrorattentat som drabbat staden. Man får tycka vad man vill om Åsa Romsons uttalande efter de sorgliga nyheterna om terrordåden nådde Sverige men tyvärr så hade hon rätt.
Det är nu viktigare än någonsin att vi runt om i världen visar att vi bryr oss. Att vi står upp för solidaritet, rättvisa och humanism! Gå med i klimatmanifestationen som kallas ” Tillsammans för klimatet” och var en röst för dem som berövats rätten att göra sig hörda. Dessa arrangeras i vårt närområde i Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall.
 Var ett ljus i mörkret, tillsammans för klimatet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar