fredag 27 mars 2015

Nu räcker det!

De senaste tre åren har det försvunnit ca 1500 arbetstillfällen i Hudiksvalls kommun. Det är ett hårt slag mot en region som redan innan det hade bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i landet.
Den 24/3 2015 nåddes vi av informationen att skatteverket väljer att flytta verksamhet från Hudiksvall. Detta går vi inte med på!
I Sverige bidrar alla innevånare till den offentliga verksamheten och kan alla se oss som delägare i Skatteverket som är en statlig myndighet. Detta borde också innebära att hela landet ska kunna få ta del av såväl service som arbetstillfällen.
 Att centralisera statliga verk är att slå undan fötterna för landsbygdskommuner i hela landet. Detta kan vi inte gå med på! Detta är dessutom inte ens är en ekonomisk besparing utan snarare ett myndighetsbeslut vars viljeinriktning som strider emot Skatteverkets egna principer om att finnas där många företag finns, och där ett behov av geografisk spridning ska beaktas.
Skattekontoret i Hudiksvall har inte haft några svårigheter att rekrytera kompetent personal. Det har nyligen renoverat sina lokaler där kommunen och Skatteverket har delat på kostnaden för att möta skattekontorets önskemål.  Vi har ett tecknat hyresavtal på dessa ändamålsenliga lokaler mellan kommunens fastighetsbolag och Skatteverket fram till år 2020.
Upptagningsområdet för skattekontoret i Hudiksvall är viktigt för hela Hälsinglands inland med tanke på att vi har flera inpendlande arbetstagare som valt att bo i vårt vackra landskaps landsbygd trots att arbetstillfällena i tjänstesektorn som kräver akademisk bakgrund är relativt få.
Vi vill att våra innevånare ska kunna fortsätta att bo, leva och verka i hela landet och detta är droppen som får bägaren att rinna över!

Skriv under vår namninsamling!

http://namninsamling.se/index.php

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar