tisdag 28 april 2015

Överenskommelser tycks vara till för att brytas


Vi kanske inte gör skillnad globalt genom att slåss för verksamheten på Skatteverket men vi agerar lokalt för att göra skillnad nationellt i denna fråga iallafall!

Svar till Gunnar Grenholms insändare i HT 25/4 2015


Gunnar vill i sin insändare försöka lägga skuld på MP och S för en centralisering av de statliga verken då vi lokalt har kommit överens om att ingen skulle göra partipolitik i denna fråga utan istället försöka samarbeta för att rädda jobben på SKV i Hudiksvall. De som blir mest lidande av politisk polemik är de som är anställda på SKV i Hudiksvall vilket jag helst velat att vi besparade dem. De har det tufft nog som det är!
 För tydlighetens skull så kan vi konstatera att den utredning som SKV gjort som varit till grund för dessa centraliseringsförslag ska enligt SKV´s ledning ha påbörjats för mer än ett år sedan, alltså då C satt i regeringen. För att försöka värna om den överenskommelse vi slutit lokalt om att undanbe oss politisk pajkastning så tänker jag sakligt försöka svara på Grenholms fråga om MP har kontaktat kollegor i regeringen och om vi nått någon framgång. Då frågan om statliga jobb i landsbygd inte enbart är en skattepolitisk fråga så har jag personligen varit i kontakt med riksdagsrepresentanter med ansvar för näringslivet, landsbygden och finansen. Dessa kontakter togs dagen efter SKV aviserade att man tänkte flytta verksamheten till Sundsvall och har upprätthållits löpande under tiden sedan dess. Samtidigt har vi varit med och drivit opinionen tillsammans med de flesta lokala partierna genom en manifestation och namninsamling, vi har deltagit i besök på skattekontoret i Hudiksvall tillsammans med vår representant i Skatteutskottet Rasmus Ling. Även informella kontakter på regeringsnivå är tagna och vi känner att vi absolut blivit hörsammade då vi till och med har fått in en skrivelse i vårbudgeten där regeringen gör klart att man vill säkra den statliga närvaron och servicen i landsbygd. På grund av snabbt agerande i frågan så upplever MP Hudik att vi absolut lyckats påverka denna fråga! Detta med tanke på att vi vid samma tidpunkt då beslutet om centralisering av nio kontor runt om i landet skulle börja verkställas nu nås av nyheten att man avbryter verkställandet i avvaktan på vad regeringen ger för direktiv. Detta är förvisso en delseger, men en viktig sådan med bakgrund mot hur det skulle ha sett ut om man fullföljt det man påbörjat för drygt ett år sedan. 


Överenskommelser tycks sällan vara heliga för vissa men då vi har rent mjöl i påsen så har jag inget emot att ge svar på tal!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar