torsdag 30 april 2015

Vindkraft utan vind i seglen






Igår fick jag höra att vindkraftsetablerarna som ville satsa på vindkraft på Järnblästen nu drar sig tillbaka eftersom de inte anser det vara någon idé att investera i en kommun som är så vindkraftsfientlig som vår.
I en ekokommun där det finns goda förutsättningar för att bidra till energiomställningen med en lokal produktion av "grön el" så upplevs det politiska stödet och intresset för att bli fossiloberoende vara så svagt att de etablerare ger upp på oss.
Helt förståeligt, men väldigt degraderande för ekokommunen som ska stå för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar