onsdag 10 september 2014

"Vem ska MP välja?"
I debatten som anordnades av HT kom den stående frågan: "Vem ska MP samarbeta med efter valet?" 
Det är kanske inte en oväntad fråga så här strax före valet men efter snart tiotalet debatter där vi medverkat så har klimatfrågan inte givits många sekunder vare sig från partierna eller av moderatorn. Detta gör svaret på ovanstående fråga nästan omöjlig att svara på.
Gång på gång berättar vi att MP sätter klimatet högst på vår dagordning därför att det är där den hör hemma, men detta till trots så får istället exempelvis invandrings- och asylfrågorna mycket stort utrymme i de flesta debatter. Det resulterar ofta i att vi spelar debatten i SD´s händer. Vi hamnar på deras arena och blir ett verktyg/ medel för att de ska få utrymme att sprida sin främlingsfientliga ideologi genom att sätta grupper mot varandra osv.
Jag säger inte att solidaritet med våra medmänniskor i nöd skulle vara underställt klimatet. Det ger en fingervisning om att klimatet inte är ett hett ämne för alla partier trots att Jorden har feber.
MP bygger på tre stöttepelare, solidaritet med djur, natur och människor i dag och imorgon, och för oss kan ingen av dessa kärnfrågor vare sig rangordnas eller prioriteras bort.
Men om nu de andra partierna, oavsett blocktillhörighet, är så intresserade som de säger sig vara av att samarbeta med oss så skulle det inte legat dem i fatet att på eget initiativ ta debatten om klimatet. MP är inget stödparti för att någon ska få komma till maktens korridorer. 
MP vill värna en hållbar klimatpolitik. 
Morgondagens generationer förtjänar att vi tillsammans tar ett ansvar för klimatet och medmänskligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar