onsdag 26 november 2014

"En bilpool för alla"
Min första motion är inlämnad!


"En Bilpool för alla"

Vi blir allt fler i världen som ska dela på begränsade och sinande resurser. Detta är ett bekymmer och en anledning till att vi bör ta ett gemensamt ansvar inför varandra och inför morgondagens generationer.
Att oljan sinar och koldioxidutsläppen måste minska är något vi alla känner till men en fråga som många känner är för stor och för svår att ta tag i själv.  Det borde vi kunna underlätta med en kollektiv förbättring och erbjuda en praktisk valmöjlighet för våra medborgare.
Elbilarna blir allt mer populära men det är inte alla som har möjlighet att av ekonomiska skäl byta bil. En del kanske inte alls har råd att själva äga en bil men skulle vid enstaka tillfällen vara betjänt av ett annat fortskaffningsmedel än vad vår kollektivtrafik har att erbjuda. Andra kanske hellre vill dela bil av miljöetiska skäl. 
Kommunen har idag en bilpool som haft en ambition att vara så miljövänlig som möjligt. Vi var tidiga med etanolbilar men har även under förra mandatperioden införskaffat elbilar. Dessa kan bokas av kommunanställda för tjänsteresor. Min ambition med denna motion är att öppna upp för att även allmänheten skulle ges möjligheten att ta del av denna bilpool.  
Vinsterna skulle vara många som jag ser det.
Elbilen skulle bli ett realistiskt alternativ för fler än den lilla skara som idag har tillgång till den.  
En bilpool skulle ligga helt i linje med våra åtaganden som ekokommun eftersom den bidrar till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Att respektera våra ekologiska ramar och försöka agera efter dem är något som kräver att vi gör en omfördelning av resurserna. Ofta så faller dessa beslut ner på individens egna ansvar men här ser jag en möjlighet att vi från politiskt håll hjälps åt att ställa om samhället till mer hållbart leverne. Det är kanske ett litet steg i rätt riktning men även de små förändringarna är viktiga i en så kritisk tid vi står inför idag. Vi bör finna nya lösningar tillsammans för att kunna bygga en morgondag i solidaritet med människor, natur och morgondagens generationer.
Jag förstår att vi inte kan konkurrera med den privata sektorn därför föreslås att en extern entreprenör förvaltar uthyrning/bokning av bilarna.

Med detta som grund så föreslår jag att vi utreder möjligheten för att den kommunala bilpoolen ska kunna bli en allmän bilpool. Som lämpligt referensobjekt att studera rekommenderas Göteborgs stads avtal om bilpoolstjänster med Sunfleet Carsharing.

Hudiksvall den 26 november 2014
Andrea Bromhed
Miljöpartiet de gröna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar