fredag 7 oktober 2016

Från motion till myndighet.


Vi miljöpartister har följt frågan om jämställdhetsmyndighet från en motion på vår kongress till att den idag blir en fysisk myndighet. Att denna miljöpartistiska fråga nu drivs på av debattörer och politiker över blockgränserna är oerhört glädjande och extra roligt för oss som på miljöpartiets kongress i maj 2014 röstade igenom detta förslag och som då antogs av vår partistyrelse.
När skattekontoret i Hudiksvall var hotat så ställde vi, politiker som annars debatterar emot varandra, upp sida vid sida för att bevara den statliga närvaron i den här delen av landet. Det hoppas vi även blir verklighet när det gäller att få den nya jämställdhetsmyndigheten till vår kommun!
Miljöpartiet har sedan starten 1981 haft en grundmurad övertygelse om att jämställdhet ska finnas i vår politiska organisation. Vi har två språkrör av det skälet, vi är för kvotering, vi uppmuntrar kvinnor att ta politiska uppdrag. På samma vis arbetar för jämställdhet ute i samhället. Likalönsprincipen är en självklarhet. Likaså att pojkar och flickor skall ha samma förutsättningar och möjligheter under sin uppväxttid. Vi vill ständigt bevaka de strukturer, som gör att kvinnor ofta får en andrahandsposition i vårt samhälle.

På kommunfullmäktige 26 september så väckte vi en interpellation där vi uppmanar kommunledningen att verka för att myndigheten lokaliseras i Hudiksvalls kommun. På kommunstyrelsen 4 oktober ställde (C) ett liknande yrkande. Med detta som bakgrund så ser vi fram emot att vi åter igen kan stå sida vid sida i en fråga som uppenbarligen förenar oss istället för att dela oss. Nästa kommunfullmäktige är det upp till bevis eftersom det är då miljöpartiets interpellation skall besvaras och debatteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar