torsdag 6 oktober 2016

Jag är så arg att jag tror jag spricker!

Efter två samrådsmöten om OKB som hållits av Trafikverket och kommunledningen så har jag fortfarande inte fått något svar på den absolut viktigaste frågan; vattentäkten.
Både politiker och tjänstemän har beskrivit hur otroligt viktigt detta dubbelspår är för framtiden, för kommunens attraktivitet och möjlighet att utvecklas. ”Det är det absolut största beslutet som ska tas under vår generation och det är ett beslut som kommer att forma de närmaste 100 åren” säger man, och jag håller med dem. Det som gör mig så upprörd är att ingen av dem lyfter fram miljön i den utsträckning som den verkligen förtjänar. Miljön är verkligen en framtidsfråga för alla oavsett parti eller åsikt i frågan om var spåret ska dras. Båda alternativen till spårdragning kommer att inverka på kommunens vattentäkt men man har inte gjort en fördjupad geoteknisk undersökning för att se hur vårt dricksvatten riskeras. Är inte det en viktig framtidsfråga värd att utreda innan man förordar hur järnvägen ska dras?!
Jag representerar det ENDA parti som i kommunstyrelsen valde att inte ta ställning till var spåret ska dras just på grund av att vi inte ansåg att det fanns tillräckligt med underlag till att fatta ett ansvarsfullt beslut, men det är i egenskap av mor till tre av de barn som ska ta över denna planet efter oss som gör mig rosenrasande.
Jag blir arg över hur man debatterar vilka hus som är mer eller mindre värda att riva, hur tillväxten ska öka, hur arbetsmarknaden ska breddas men utan rent vatten i kranen så är de dyra villorna och fina kontoren inte värt ett ruttet lingon för nästa generation! Varför bryr man sig inte om att undersöka hur man säkrar vattenförsörjningen först?!
Jag har ställt frågan som politiker, nu har jag även ställt jag frågan som en mor men får tyvärr samma svar; ” Vi ska kolla det där med miljön sedan”.
Kommunen har skyldighet att sörja för vattenförsörjningen till medborgarna så därför blir jag i båda mina roller både beklämd och förgrymmad över hur samtliga partier förutom MP kunde huvudlöst ta ställning till en spårdragning utan att undersöka djupare om de riskerar Halltsaåsen.

Andréa Bromhed,
politiker för MP på dagarna men mamma dygnets alla timmar.

 


                      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar