måndag 20 oktober 2014

MP står fri i oppositionEftersom min insändare inte publicerats på helahalsingland.se eller i HT´s tryckta upplaga så lägger jag ut den här istället:


Med anledning av artikel i HT 17/10 2014 så känner vi att ett förtydligande är på sin plats. . ”Nu bygger Hudikalliansen med MP vidare på samarbetet för att vinna nästa val” kan tolkas som att förra mandatperiodens majoritetspartier även ska samverka politiskt i opposition vilket inte stämmer.
Miljöpartiet de Gröna i Hudiksvall har inte ingått någon politisk allians med något parti. Vi har ett medlemsbeslut på att vi ska stå fri i opposition vilket innebär att vi kommer att driva miljöpartistisk politik och det detta ställningstagande kvarstår.
Vi har enbart ingått teknisk valsamverkan vilket innebär att man hjälper de mindre partierna att få insynsplatser i några nämnder och i kommunstyrelsen. Så som läget ser ut idag så har varken KD eller FP möjlighet att följa den politiska gången genom nämnder och styrelser förrän ärendena når fullmäktige om inte en teknisk valsamverkan kommit till stånd.
Det är vår avsikt att driva våra gröna frågor fritt ur opposition och en grön fråga är att möjliggöra för en levande demokrati där i det här fallet fler partier får insyn och yttrande frihet.
Miljöpartiet i Hudiksvallskommun har alltså inte ingått i någon politisk allians!
Andréa Bromhed
Gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Hudiksvall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar