onsdag 8 oktober 2014

Respekt, engagemang och lyhördhet på Glada Hudikgymnasiet!


Idag fick jag gästspela på Glada Hudikgymnasiet!
Det är alltid lika roligt att få besöka skolorna.
Det var ett gäng samhällselever som bjöd in mig för att prata om detaljplaneändringen vid Medskog. De hade läst handelsutredningen, kollat vad som rapporterats i de lokala medierna och gjort en egen bedömning av hur de skulle ha gjort om de var politiker. Jätteintressanta samtal där elevernas fokus låg mer på den sociala aspekten, hur något så hårt som infrastrukturella förändringar påverkar de icke kommersiella mellanmänskliga mötesplatserna i kommunen och att visa hänsyn för landsbygdens överlevnad än om fler affärer i sig skulle vara en utveckling av kommunens framtid.
Jag har följt många debatter i detta ämne såväl inom politiken som i medborgardialoger och på socialamedier och kan konstatera att vi har mycket att lära av att lyssna på våra ungdomar!
De som jag träffade idag hade försökt sätta sig in i ämnet för att se den nyanserade bilden som är mer komplex än om några butiker ska få etablera sig i ett vägkors intill en tjärn.
Vi pratade också om att politikers uppgift är att vara en medborgerlig röst in i den beslutande församlingen, prata ett språk som alla förstår och våga ta strid trots att man inte alltid tror att man ska vinna den. Striden i sig kan ha en väldigt viktig roll, ett manifesterande av att alla inte tycker lika och att vi måste få ge utrymme för olika åsikter och kanske vara lyhörda för att lära av varandra. Att de egna politiska engagemanget är viktigt ur ett mångfaldsperspektiv för att ge fler delar ur samhällsbilden en röst som annars skulle ha varit tyst.
Trots att eleverna inte tyckte lika i sak så hade de en respekt för varandras olikheter vilket ger mig hopp om framtiden.
Respekt, engagemang och lyhördhet behövs i politiken och det hade dessa ungdomar.
Hoppas på att se fler som dessa unga vuxna även i politiken!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar